ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικό δίκαιο :

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Δικαστική Εκπροσώπηση

Κληρονομικά Θέματα-Διαθήκες

Εργατικά Θέματα

Οικογενειακά Θέματα– Διαζύγια-Διατροφές-Επιμέλεια Τέκνων

Αυτοκινητιστικές Υποθέσεις-Ατυχήματα